Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Proiect / Obiective

Obiectivul proiectului ”Incluziune socială în structuri economice durabile” constă în dezvoltarea a 7 structuri de economie socială în mediul rural și urban, în vederea facilitării participării active pe piața muncii și implicarea în aceste structuri de economie socială pentru 100 de persoane ce au reședința pe raza teritorială a județelor București, Constanța și Cluj din București-Ilfov, Nord-Vest și Sud-Est, printr-o abordare integrată privind serviciile de ocupare prin corelarea instrumentelor și măsurilor personalizate destinate persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile (persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, femei în situații de risc, familii care au mai mult de 2 copii și/sau familii monoparentale, persoane care trăiesc din venitul minim garantat), precum informare, consiliere, mediere, orientare și formare profesională, având ca finalitate facilitarea participării acestora la economia socială și inserția pe piața muncii, prin dobândirea informațiilor, competențelor și abilităților necesare angajării în domeniile specifice pieței locale a forței de muncă.
Prin intermediul acestui proiect, venim in sprijinu grupului tinta, prin:
  • A- infintarea a 7 structuri de economie sociala in judetele Constanta, Cluj si Bucuresti cu obiect de activitate:
  • Servicii complete de educatie prescolara
SAU
  • Fabricarea de mobila, repararea si intretinerea obiectelor de mobilier, tapiterie, artizanat, mestesuguri, productie de ambalaje, activitati de formare in tamplarie
Oportunitate: posibilitatea incadrarii in unul din cele 52 ocuri de munca create in cele 7 structuri de economie sociala infintate
 
     -B- Servicii de informare, consiliere, orietare profesionala si mediere
     -C-  Cursuri GRATUITE de formare profesionala