Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Solicitantul-Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, este o institutie de prestigiu si recunoscuta ce îsi desfãsoarã activitatea pe întreg teritoriul României în domeniul formãrii profesionale a adultilor, resurselor umane si dezvoltãrii regionale.  Solicitantul a manifestat o preocupare permanenta pentru dezvoltarea potentialului resurselor umane, in special a persoanelor vulnerabile, fiind capabil sa le garanteze un acces facil la formare profesionala si la piata muncii. Existenta unui colectiv de experti si de colaboratori la solicitant cu o vasta experienta didactica, precum si existenta unui instrumentar de pregatire specific instruirii adultilor recomanda si parteneri ca fiind unele dintre institutiile care detin calificarile necesare pentru atingerea in bune conditii a obiectivelor propuse prin prezentul proiect. Strategia solicitantul elaborata pe orizontul de timp 2014-2020 vizeaza, printre altele, contributia la asigurarea unui nivel optim de dezvoltare a comunitatiilor locale, prin formarea capitalului uman prin intermediul stagiilor de practica si in dobandirea competentelor generale, punand accentul inclusiv pe promovarea masurilor active de ocupare si pe dezvoltarea abilitatilor necesare pentru accesul pe piata muncii, in special a persoanelor vulnerabile. In acest context, importanta majora acordata de parteneri dezvoltarii resurselor umane, coroborata cu obiectivele sale strategice, aflate in corelatie cu obiectivele prezentului proiect dar si cu obiectivele DMI 6.1, recomanda implicarea atat a solicitantului cat si a partenerilor in prezentul proiect, in scopul depunerii unor eforturi comune orientate spre atingerea obiectivului proiectului, respectiv dezvoltarea aptitudinilor de munca pentru 100 de persoane vulnerabile(5 persoane de etnie roma, 5 persoane cu dizabilitati, 50 femei (in situatii de risc), 25 familii care au mai mult de 2 copii si/sau familii monoparentale, 15 persoane care traiesc din venitul minim garantat) in scopul cresterii insertiei mai rapide pe piata muncii, avand ca finalitate facilitarea insertiei acestora pe piata muncii, prin dobandirea competentelor si abilitatilor de baza solicitate pe piata fortei de munca. Experienta Solicitantului consta in implementarea a numeroase proiecte atat in domeniul formarii profesionale cat si in consultanta in vederea implementarii a 10 proiecte finantate din FSE dintre care amintim: 2 proiecte finalizate, finantate in cadrul POSDRU- DMI 2.3; 4 proiecte finalizate, finantate in cadrul POSDRU- DMI 5.1 precum si alte proiecte implementate in cadrul POSDRU pe aceste Domenii de Interventie in calitate de partener.