Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Asociatia ONE PROFI

Partenerul 3 este recomandata ca partener cu experienta de solicitant ce a implementat doua proiecte cu finantari europene nerambursabile prin intermediul Fondului Social European, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritara 5 ,,Promovarea masurilor active de ocupare” Domeniul major de interventie 5.1. „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” - proiect cu titlul ,,Masuri integrate de ocupare in sectorul turismului din regiunea Nord Vest” si Domeniul major de interventie 5.2 „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung in zonele rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca” – proiect cu titlul ,,Resurse umane performante in zonele rurale din regiunea Nord-Vest”. Proiectul ,,Masuri integrate de ocupare in sectorul turismului din regiunea Nord Vest” a fost implementat in parteneriat cu Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj Napoca. Obiectivul general al proiectului a fost cresterea gradului de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, a somerilor, a somerilor tineri, si persoanelor inactive din regiunea NV prin asigurarea accesului la servicii de consiliere si formare profesionala. Obiectivele specifice urmarite au fost 1. Cresterea capacitatii de ocupare a 180 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca, someri, someri tineri si de lunga durata, si persoane inactive in regiunea NV, prin participarea la cursuri de formare profesionala si furnizarea de servicii de informare si consiliere in cariera. 1.1 Cresterea nivelului de competente profesionale in domeniul serviciilor din turism a 180 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca, someri, someri tineri si de lunga durata, si persoane inactive 1.2 Cresterea gradului de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, a somerilor si persoanelor inactive de regiunea NV ca urmare a furnizarii de activitati de informare si consiliere profesionala personalizata. 2. Promovarea ocuparii in randul persoanelor inactive in scopul reducerii somajului din regiunea NV. Proiectul, prin modelul propus de implementare a unor masuri integrate de ocupare (formare si consiliere profesionala, angajare sau initierea unei afaceri) a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, a somerilor si persoanelor inactive in scopul imbunatatirii capacitatii de ocupare si adaptarii flexibile la noile cerinte ale pietei, reprezinta un vector al cresterii gradului de ocupare, reducerii somajului în rândul tinerilor şi prevenirii şomajului pe termen lung cat si al mentinerii active a fortei de munca disponibile din regiunea NV, contribuind la realizarea obiectivelor DMI 5.1, imbunatatirea capacitatii de ocupare, reducerea somajului de lunga durata, obtinerea unei rate cat mai mare de ocupare, cat si la realizarea obiectivului general al POS DRU „dezvoltarea capitalului uman si cresterea competititivitatii /asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva” si a obiectivelor specifice: facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii; promovarea insertiei/reinsertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata muncii.