Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Tapiter

UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ
Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă
Competenţe fundamentale
Aplicarea formei de lucru în echipă
Aplicarea normelor şi principiilor de protecţie a muncii
Aplicarea procedurilor de calitate
Comunicarea interactivă la locul de muncă
Planificarea sarcinilor şi a timpului de muncă
Competenţe specifice
Ambalarea produsului tapiţat
Aplicarea materialului de tapiţat şi montarea elementelor
ornamentale
Aprovizionarea locului de muncă
Asamblarea părţilor componente ale produsului tapiţat
Efectuarea operaţiilor pregătitoare specifice tapiţeriei care se
Efectuarea operaţiilor specifice de formare a tapiţeriei
Formarea scheletelor produsului ce se tapiţează
Prelucrarea materialelor textile pentru tapiţat
Verificarea executării operaţiilor