Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Lucrator in tamplarie

ABILITĂŢI CHEIE    
 1. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE
 2. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI
 3. COMUNICARE ÎN LIMBĂ MODERNĂ
 4. DEZVOLTAREA PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI
 5. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII
 6. LUCRUL ÎN ECHIPĂ
 7. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCĂ
 8. PREGĂTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNCĂ
 9. TRANZIŢIA DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE MUNCĂ
 10. REZOLVAREA DE PROBLEME
 11. SATISFACEREA CERINŢELOR CLIENŢILOR
COMPETENŢE TEHNICE GENERALE  
 1. NORME DE REPREZENTARE ÎN DESEN
 2. UTILIZAREA MATERIILOR PRIME LA FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
 1. IDENTIFICAREA SPECIILOR LEMNOASE
 2. UTILIZAREA RAŢIONALĂ A LEMNULUI CU DEFECTE
 3. UTILIZAREA MATERIALELOR TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA LEMNULUI
 4. PRELUCRAREA MANUALĂ A LEMNULUI
 5. DEPOZITAREA ŞI USCAREA NATURALĂ A CHERESTELEI
COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE
 1. DEBITAREA LEMNULUI MASIV
 2. OPERAŢII DE OBŢINERE A PREFABRICATELOR DIN LEMN
 3. ASAMBLAREA REPERELOR DIN LEMN MASIV