Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Babysitter

Baby sitter-ul este persoana calificată a cărei intervenţie se regăseşte în sectorul serviciilor de îngrijire şi supraveghere la domiciliu a copilului.
Baby sitter-ul are ca beneficiari unul sau mai mulţi copii. Baby sitter-ul îşi desfăşoară activitatea în relaţie cu copilul şi cu familia acestuia şi cu alţi reprezentanţi legali ai copilului.
Baby sitter-ul poate desfăşura activităţi independente, prin contract direct cu familia copilului/copiilor sau poate fi angajatul unui organism acreditat care desfăşoară activităţi de îngrijire şi supraveghere la domiciliu.
Mediul fizic de muncă al baby sitter-ului este reprezentat atât de domiciliul copilului şi al familiei sale, cât şi de exteriorul acestuia, în comunitate.
Baby sitter-ul este implicat într-o relaţie de îngrijire, creştere şi educaţie a copilului/copiilor şi este responsabil de implementarea acţiunilor şi activităţilor prevăzute în planificarea realizată împreună cu părinţii copilului/copiilor.
În conformitate cu cerinţele specifice ocupaţiei, baby sitter-ului realizează următoarele sarcini:
Planificarea activităţilor
Comunicarea cu copilului
Menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarului
Respectarea drepturilor beneficiarului
Acordarea îngrijilor corporale ale copilului
Asiguarea alimentaţiei copilului
Crearea contextului de stabilitate emoţională
Stimularea dezvoltării autonomiei personale şi sociale a copilului
Susţinerea dezvoltării integrate a copilului
Gestionarea actelelor şi documentelor legate de beneficiarului
Dezvoltarea relaţiei pozitive cu familia copilului
 
Realizarea sarcinilor de muncă presupune cunoştinţe teoretice şi practice de creştere, îngrijire şi educaţie integrată a copilului. Îndeplinirea cerinţelor specifice ocupaţiei necesită un nivel bun de dezvoltare a abilităţii generale de învăţare, competenţe sociale şi civice şi cele de exprimare culturală.
Exercitarea acestei ocupaţii presupune respectarea normelor şi valorilor copilului/copiilor şi ale familiei/familiilor sale/lor, seriozitate, exigenţă, meticulozitate în realizarea sarcinilor, echilibru emoţional şi o bună capacitate de comunicare.
Baby sitter-ul are obligaţia de a sesiza autorităţile competente de încălcarea drepturilor copilului, pentru a limita discriminarea şi etichetarea copilului precum şi a asigura confidenţialitatea datelor personale ale acestuia.
Pentru accesul la această ocupaţie, persoana trebuie să aibă competenţe de nivel de responsabilitate şi autonomie minim CEC 4/ CNC 3, în funcţie de tipul acestora.
Competenţele specifice calificării baby sitter-ului sunt formate şi dezvoltate prin programe de formare continuă organizate prin structuri (centre/departament/organizaţii) autorizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi/sau Autoritatea Naţională pentru Calificări.
Baby sitter-ul se subordonează contractual fie părinţilor copilului/ copiilor, fie angajatorului.
Activitatea profesională a baby sitter-ului se desfăşoară în conformitate cu reglementările legislative emise de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Sănătăţii etc.
 

Lista unităţilor de competenţă Titluri şi categorii de unităţi de competenţă

 

Unităţi de competenţă cheie

Unitatea 1: Comunicare în limba oficială

Unitatea 2: Comunicare în limbi străine

Unitatea 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie

Unitatea 4: Competenţe informative

Unitatea 5: Competenţa de a învăţa

Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice

Unitatea 7: Competenţe antreprenoriale

Unitatea 8: Competenţa de exprimare culturală

 

Unităţi de competenţă generale

Unitatea 1: Planificarea activităţilor

Unitatea 2: Menţinerea integrităţii şi siguranţei beneficiarului

Unitatea 3: Respectarea drepturilor beneficiarului

Unitatea 4: Comunicarea cu copilului

Unitatea 5: Gestionarea actelor şi documentelor beneficiarului

Unităţi de competenţă specifice

Unitatea 1: Acordarea îngrijilor corporale ale copilului

Unitatea 2: Asigurarea alimentaţiei copilului

Unitatea 3: Crearea contextului cotidian de stabilitate emoţională

Unitatea 4: Stimularea dezvoltării autonomiei personale şi sociale a copilului

Unitatea 5: Susţinerea dezvoltării integrate a copilului

Unitatea 6: Dezvoltarea relaţiei pozitive cu familia copilului