Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Iti doresti o calificare recunoscuta la nivel national ?
Te afli in cautarea unui loc de munca ?
Noi te sprijinim sa iti cresti sansele de integrare
socio-profesionala.
bootstrap slider

Cursuri gratuite


De ce acest proiect ?!

Nevoia implementarii acestui proiect a reiesit din studiile efectuate de catre solicitant cu privire la nevoile grupului tinta, care sunt beneficiari ai Solicitantului, asistati sociali. In urma completarii chestionarelor aplicate de catre asistentii sociali ai Solicitantului, concluzia principala a fost ca persoanele vulnerabile au in general o educatie precara, si nu au un loc de munca.Consilierii de orientare profesionala si consilierii de diseminare informatii pentru grupul tinta vor discuta cu persoanele vulnerabile pentru a le oferi posibilitatea integrarii lor pe piata muncii. Dintr-un numar total de 4500 persoane care beneficiaza de servicii sociale,ne adresam cu precadere unui numar de 100 persoane (persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati, femei (in situatii de risc), familii care au mai mult de 2 copii si/sau familii monoparentale, persoane care traiesc din venitul minim garantat) , care vor fi informati, consiliati si orientate pe piata muncii. Un numar de 42 de persoane care apartin grupurile vulnerabile vor fi angajate, iar 84 persoane vor urma un curs de formare profesionala.

Proiectul isi propune sa promoveze conceptul de economie sociala,astfel incat sa devina un model de buna practica, iar in viitorul apropiat sa poata beneficia de oportunitatile oferirii unui loc de munca si a unei formari profesionale conforme cu nevoile de pe piata muncii, cat mai multe persoane care apartin grupurilor vulnerabile. Nivelul slab de formare nu le permite angajarea, in cele mai multe cazuri. Pe fondul unor astfel de impedimente, in general, persoanele aflate in situatii de vulnerabilitate, aleg sa beneficieze de ajutoarele oferite de stat, in detrimentul prestarii unor activitati remunerate. Aceste probleme sociale au aparut pe fondul dezechilibrelor economice, a cresterii ratei somajului, a perpetuarii lacunelor politicilor de asistenta sociala, avand ca efect direct cresterea numarului de potentiali asistati sociali si diversificarea cazuisticii. Desi au aparut foarte multe acte normative care fac referire la protectia sociala, situatia persoanelor care apartin grupurilor vulnerabile nu s-a imbunatatit simtitor. Un comunicat al Eurostat din iunie 2013, situa Romania pe locul II in Europa, in ceea ce priveste procentul populatiei supuse riscului de saracie si excluziune sociala (41%). Pornind de la cele aratate mai sus s-a creat un parteneriat din mai multe entitati din domeniul social pentru implementarea prezentului proiect care sa raspunda atat nevoilor persoanelor vulnerabile amintite, dar si institutiilor responsabile si nu in ultimul rand angajatorilor interesati de sprijinirea acestei categorii vulnerabile pentru integrarea ei. De asemenea, persoanele de etnie roma sunt supuse excluxiunii sociale. Adesea ei nu stiu sa practice o meserie, au o educatie precara si capacitate scazuta de socializare. Nu sunt obisnuiti sa ia decizii si sa duca o viata sociala independenta pentru ca nu au primit aceste deprinderi in sistemul institutionalizat de protectie sociala.

Studiile evidentiaza ca ponderea indivizilor de etnie roma in rural este mai mare decat cea a membrilor celorlalte etnii - 60% versus 40%, totodata, slabiciunile specifice sistemului nostru de protectie sociala legate de categoriile mai sus amintite sunt: lipsa unui acompaniament social personalizat care sa urmareasca rezolvarea fiecarui caz in parte in functie de particularitatile acestuia; lipsa monitorizarii pe o perioada mai indelungata de catre serviciile de asistenta sociala abilitate. Din totalul de 631.199 de persoane cu handicap din Romania, 97% se afla in ingrijirea familiilor si doar 4% sunt incadrate in munca. Cele mai multe persoane cu handicap (52%) se afla in mediul urban, iar cea mai mare pondere din totalul persoanelor cu handicap o reprezinta populatia feminina (54,5%). Cunoasterea permanenta a situatiei in plan local privind nevoile de asistenta sociala a grupurilor defavorizate, existenta unei baze de date privind aceste nevoi creeaza posibilitatea stabilirii unui plan de masuri pe termen scurt si lung. Grupul tinta este format din 100 de persoane vulnerabile, respectiv persoane de etnie roma, persoane cu dizabilitati, femei aflate in situatii de risc, familii cu mai mult de 2 copii, familii monoparentale si persoane care traiesc de venitul minim garantat, cu domiciliul in regiunileSud-Est, Bucuresti-Ilfov si Nord-Vest. Recrutarea grupului tinta va fi efectuata prin intermediul vizitelor expertilor din echipa de implementare a proiectului in entitatile furnizoare de servicii sociale grupurilor vulnerabile, tinandu-se cont de metodologia de selectie a grupului tinta. De asemenea, recrutarea grupului tinta se va realiza si prin intermediul activitatii de diseminare, prin intermediul paginii web, si prin intermediul intalnirilor realizate cu Partenerii sociali si alti actori interesati ai pietii muncii. Partenerii se vor implica in activitatea de recrutare a grupului tinta. Din totalul grupului tinta, minim 84 persoane vor participa in cadrul programelor de formare profesionala desfasurate in cadrul proiectului. Alegerea programului va fi facuta in functie atat de dorinta beneficiarului, cat si de aptitudinile acestuia, conform fiselor completate de experti. Pentru mentinerea acestora in cadrul cursurilor de formare profesionalase va proceda la aplicarea diverselor tehnicile de motivare, pe care expertii formatori le cunosc, pentru mentinerea persoanelor ce apatin grupului tinta integrati in cadrul cursurilor de formare profesionala pana la finalizarea acestora. Proiectul contribuie astfel la satisfacerea nevoilor identificate in sectiunea Contextul Proiectului. Un alt aspect ce trebuie mentionat se refera la justificarea nevoilor grupului tinta. Astfel, nevoia de a avea un loc de munca, nevoia de a beneficia de un trai decent si nu in ultimul rand nevoia de a se integra pe piata muncii si in viata sociala sunt nevoi resimtite intr-o maniera directa de membrii grupului tinta pe care proiectul le satisface prin activitatilor de consiliere, formare profesionala si angajare atat in cadrul structurilor de economie sociala, cat si in cadrul altor entitati. Proiectul contribuie intr-o maniera directa la cresterea numarului de ore de calificare pentru membrii grupului tinta si pentru oferirea la finalul programului de calificare de o pregatire eficienta si o diploma recunoscuta de institutiile abilitate si integrarea acestor persoane in piata muncii.

Proiectul aduce o valoare adaugata fata de situatia deja existenta cu privire la excluziunea sociala, deoarece in prezent nu exista o abordare corespunzatoare a nevoilor identificate. In prezent, conform datelor oficiale publicate INS in iunie 2014pentru trimestrul I al anului 2014 rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 59,5 %, iar rata somajului a fost de 7,2%.Rata de ocupare a populaţiei in varsta de 20-64 ani a fost de 64,2%, la o distanţa de 5,8 puncte procentuale faţa de ţinta naţionala de 70%.

 

Prin intermediul acestui proiect, echipa noastra isi propune:

  • Consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine prin informare, consiliere, mediere si orientare profesionala in vederea integrarii pe piata muncii in special in economia sociala a grupului vulnerabil constituit din 5 persoane de etnie roma, 5 persoane cu dizabilitati, 50 femei (in situatii de risc), 25 familii care au mai mult de 2 copii si/sau familii monoparentale, 15 persoane care traiesc din venitul minim garantatprecum si informarea si diseminarea acestor informatii catre cele 100 de persoane care reprezinta grupul vulnerabil
  • Furnizarea programelor de formare profesionala precum: bucatar, baby sitter, lucrator in tamplarie, tapiter, in vederea angajarii, in special, in structuri de economie sociala pentru un numar de 84 de persoane selectate din cele 100 de persoane informate si consiliate psihologica/profesional ce apartin grupului tinta

Facilitarea integrarii durabile pe piata muncii si dezvoltarea economiei sociale prin infiintarea a 7 structuri de economie sociala in mediul rural si urban a 52 locuri de munca (din care 42 apartin grupurilor vulnerabile).